Dimitrije Mitrinović

pesnik, vizionar, pokretač

Dimitrije Mitrinović (1887-1953) pesnik, vizionar, pokretač

Ove stranice posvećene su Dimitriju Mitrinoviću, jednom od vizionara 20. veka, koji je živeo i radio u burnim vremenima, najpre u BiH, zatim u Nemačkoj, a poslednjih 39 godina u V. Britaniji.

Neprekidno vođen željom da podstakne pozitivne promene u svojoj okolini i širim razmerama, razvijao je svoje ideje i inicijative i pokretao savremenike, a i buduće generacije, da razvijaju svoje odnose i društvo u kojem žive, u duhu svečovečanske zajednice, koja će prevazići vekovna sukobljavanja ljudi - u ratu i miru - i krenuti ka sveopštem dobru i miru.

Razvoj Evropske unije koji je usledio posle njegove smrti dao je jednu realističku, istorijsku dimenziju njegovim vizijama, koje su mnogima, dugo, izgledale kao puka utopija, vođena dobrim željama.

Njegovo nasleđe je bilo značajno za 20. vek, a to je ostalo i za 21. vek. Sa tim uverenjem njegovi saradnici i nastavljači u Velikoj Britaniji su formirali Fondaciju, čiji je cilj širenje ovih ideja i na potonje generacije. Sa tom inspiracijom i željom je nastala i ova prezentacija, posvećena - kako ličnosti i biografiji - tako i idejama, vizijama i inicijativama ovog neumornog pokretača, njegovih savremenika, saučesnika i sledbenika.

Tekstovi: Dušan Pajin

Biografija i akcije

Ideje, vizije i inicijative

Mitrinovićevi tekstovi

Sećanja savremenika

Uticaji i ukrštanja

Predavanja fondacije Mitrinović

Bibliografija

Spomenik