SRPSKO VETERINARSKO DRUŠTVO


AKTIVNOSTI 


 

 

Početna strana

 
ISTORIJA

ORGANIZACIJA 
Podružnice
Akademija
Sekcije
Fakultet
Vojska
Sektor za veterinarstvo
Skupština
Izvršni odbor

PRAVNA AKTA
Statut
Pravilnik o radu skupštine
Pravilnik o radu akademije

RUKOVODSTVO

AKTIVNOSTI

DONATORI

VESTI

 

 

 

 

Savetovanja Veterinara

Kongresi

 

 

SAVETOVANJA

U bivšoj SFRJ održavala su se svake godine tradicionalna Savetovanja veterinara Jugoslavije u Primoštenu, na kojima su prezentirana naučno-stručna dostignuća u oblasti veterinarske medicine. I pored toga u Srbiji su od 1980. do 1990. održana tri Savetovanja veterinara Srbije i to: 

 

1. Savetovanje u Lepenskom viru (predsednik organizacionog odbora Hranislav Ilić); 

 

2. Savetovanje u Arandjelovcu (predsednik Organizacionog odbora dr sc Spasoje Jaćimović) i 

 

3. Savetovanje u Vrnjačkoj Banji (predsednik Organizacionog odbora Petar Kostić).

            

Posle ispoljenih tendencija za secesijom nekih republika bivše SFRJ 1991. godine i nemogućnosti da se i dalje organizuju Savetovanja u Primoštenu, rodila se ideja o organizovanju Savetovanja veterinara Srbije, koja bi prerasla u tradicionalna. Nosioci ove ideje bili su doc. dr Milan Tešić, Živorad Kostić, pomoćnik ministra za poljoprivredu, doc. dr Zoran Aleksić, prof. dr Branislava Đukić i Petar Kostić, načelnik u  Ministrastvu za poljoprivredu. Tako je do sada organizovano:

            

4. Savetovanje - 05. i 06. 09. 1991. godine na Kopaoniku. Organizatori Savetovanja - Savez društva veterinara i veterinarskih tehničara Republike Srbije, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Veterinarski fakultet. Predsednik Organizacionog odbora -prof. dr Branislav Dimitrijević.

            

5. Savetovanje - od 02. do 05. 09. 1992. godine na Kopaoniku. Organizator Savetovanja - Savez društva veterinara i veterinarskih tehničara Srbije u saradnji sa Veterinarskim fakultetom i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Predsednik Organizacionog odbora - prof. dr Branislav Dimitrijević.

            

6. Savetovanje - od 15. do 18. 09. 1993. godine na Zlatiboru. Organizator - Veterinarska komora Srbije u saradnji sa Veterinarskim fakultetom, Savezom društva veterinara Srbije i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Predsednik Organizacionog odbora - dr Radoljub Tadić.

            

7. Savetovanje - od 13. do 16. 09. 1994. godine na Zlatiboru. Organizatori - Veterinarska komora Srbije, Veterinarski fakultet i Srpsko veterinarsko društvo. Predsednik Organizacionog odbora - dr Radoljub Tadić.

            

8. Savetovanje - od 19. do 23. 09. 1995. godine na Zlatiboru. Organizatori - Srpsko veterinarsko društvo, Veterinarski fakultet i Veterinarska komora Srbije. Pokrovitelj - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Predsednik Organizacionog odbora - dr Radoljub Tadić.

            

9. Savetovanje - od 10. do 14. 12. 1996. godine na Zlatiboru. Organizatori - Srpsko veterinarsko društvo i Veterinarski fakultet. Pokrovitelj - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Predsednik Organizacionog odbora - prof. dr Milan Tešić.

            

10. Savetovanje - od 16. do 20. 09. 1997. godine na Zlatiboru, kao jubilarno savetovanje sa medjunarodnim učešćem. Organizator - Srpsko veterinarsko društvo. Pokrovitelj - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Predsednik Organizacionog odbora - prof. dr Milan Tešić.

            

11. Savetovanje - od 31. 08. do 4. 09. 1999. godine na Zlatiboru. Organizator - Srpsko veterinarsko društvo. Pokrovitelj - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Predsednik Organizacionog odbora - dr sc Zoran Mašić.

            

12. Savetovanje - od 10. do 15. 09. 2000. godine u Vrnjačkoj Banji zajedno sa 5. Saborom veterinara Srbije, koji je posvećen 110-godišnjici postojanja i rada Srpskog veterinarskog društva. Organizator Savetovanja i Sabora - Srpsko veterinarsko društvo. Pokrovitelj - Vlada Republike Srbije. Predsednik je bio dr sc Zoran Mašić.

            

13. Savetovanje - od 11. do 14.09.2001. godine na Zlatiboru. Organizatori - Srpsko veterinarsko društvo i Fakultet veterinarske medicine. Pokrovitelj - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Predsednik Organizacionog odbora -  prof dr Vera Katić.

            

14. Savetovanje - od 10. do 14.09. 2002. godine na Zlatiboru. Organizatori - bilo Srpsko veterinarsko društvo i Fakultet veterinarske medicine. Pokrovitelj - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Predsednik Organizacionog odbora - prof. dr Vera Katić.

            

15. Savetovanje će biti održano od 09. - 13. 09. 2003. godine na Zlatiboru. Organizatori - Srpsko veterinarsko društvo i Fakultet veterinarske medicine.  Predsednik Organizacionog odbora - prof. dr Vera Katić.

 

 


KONGRESI

 

 

 


L I N K O V I


 

- VRH STRANE -

Created by DREAM NET.
Copyright © 2003 [Srpsko veterinarsko društvo - Serbian veterinary society]. All rights reserved.
Revised: February 15, 2003.