SRPSKO VETERINARSKO DRUŠTVO


AKADEMIJA VETERINARSKE MEDICINE


 

 

Početna strana

 
ISTORIJA

ORGANIZACIJA 
Podružnice
Akademija
Sekcije
Fakultet
Vojska
Sektor za veterinarstvo
Skupština
Izvršni odbor

PRAVNA AKTA
Statut
Pravilnik o radu skupštine
Pravilnik o radu akademije

RUKOVODSTVO

AKTIVNOSTI

DONATORI

VESTI

Na osnovu člana 20 Statuta SVD, na Izbornoj skupštini SVD održanoj u Kruševcu 22. 12. 1998. godine doneta je Odluka o formiranju Matične komisije.

 

Svečana inauguracija prve trećine izabranih članova Akademije veterinarske medicine (AVM) je obavljena 01. 09. 1999. godine, a Osnivačka i konstituitivna Skupština AVM održana je 02. 09. 1999. godine na Zlatiboru u vreme održavanja 11. savetovanja veterinara Srbije, na kojoj su izbarani organi AVM.

 

Za predsednika AVM izabran je akademik prof. dr Zlatibor Petrović.

 

Akademija veterinarske medicne  osnovana je s ciljem razvoja naučnog i stručnog istraživačkog veterinarsko - medicinskog rada i obavljanja drugih delatnosti i zadataka Srpskog veterinarskog društva, koji su od trajne vrednosti za unapređenje zaštite zdravlja životinja i zaštite zdravlja ljudi od zoonoza.

 

Organizacija i rad Akademije regulisani su Pravilnikom o radu Akademije veterinarske medicine.

 

Organi Akademije su: Skupština, Izvršni odbor, Sekretarijat, Nadzorni odbor, Naučno veće, Naučne grupe, odbori i komisije Akademije, (Odbor za publikacije, Odbor za stručne aktivnosti, Odbor za medjunarodnu saradnju).

 

RUKOVODSTVO AKADEMIJE

ČLANOVI AKADEMIJE

AKTIVNOSTI AKADEMIJE 

 

 

 


L I N K O V I


 

- VRH STRANE -

Created by DREAM NET.
Copyright © 2003 [Srpsko veterinarsko društvo - Serbian veterinary society]. All rights reserved.
Revised: February 15, 2003 .