SRPSKO VETERINARSKO DRUŠTVO


SEKTOR ZA VETERINARSTVO 


 

 

Početna strana

 
ISTORIJA

ORGANIZACIJA 
Podružnice
Akademija
Sekcije
Fakultet
Vojska
Sektor za veterinarstvo
Skupština
Izvršni odbor

PRAVNA AKTA
Statut
Pravilnik o radu skupštine
Pravilnik o radu akademije

RUKOVODSTVO

AKTIVNOSTI

DONATORI

VESTI

 

U okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede jedan od 6 sektora je Sektor za veterinarstvo, kojim rukovodi pomoćnik ministra. Sektor obavlja poslove uprave koji se odnose na sprovođenje utvrđene politike u oblasti: veterinarstva, organizacije i rada veterinarske službe, zdravstvene zaštite životinja i veterinarske inspekcije.

 

U Sektoru za veterinarstvo organizovano je šest odeljenja i to:

  1. Odeljenje za upravno-nadzorne poslove zdravstvene zaštite životinja;

  2. Odeljenje za upravno-nadzorne poslove privatne veterinarske prakse, kvaliteta lekova, higijenske ispravnosti stočne hrane i veštačko osemenjavanje domaćih životinja;

  3. Odeljenje za upravno-nadzorne poslove u gradu Beogradu;

  4. Odeljenje za upravno-nadzorne i studijsko-analitičke poslove, razvoj i unapređenje i finansiranje veterinarstva;

  5. Odeljenje za upravno-nadzorne poslove zdravstvene ispravnosti i kvaliteta mesa i proizvoda od mesa u industrijskim objektima iz kojih se izvozi;

  6. Odeljenje za upravno-nadzorne poslove zdravstvene ispravnosti i kvaliteta proizvoda, sirovina i otpadaka životinjskog porekla.

 

 


L I N K O V I


 

- VRH STRANE -

Created by DREAM NET.
Copyright © 2003 [Srpsko veterinarsko društvo - Serbian veterinary society]. All rights reserved.
Revised: February 15, 2003.