SRPSKO VETERINARSKO DRUŠTVO


STATUT  


 

 

Početna strana

 
ISTORIJA

ORGANIZACIJA 
Podružnice
Akademija
Sekcije
Fakultet
Vojska
Sektor za veterinarstvo
Skupština
Izvršni odbor

PRAVNA AKTA
Statut
Pravilnik o radu skupštine
Pravilnik o radu akademije

RUKOVODSTVO

AKTIVNOSTI

DONATORI

VESTI

 

Republika Srbija

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Sekretarijat Unutrašnjih poslova u Beogradu

Uprava za upravne poslove

broj 212-1-337/93

dana 3. 3. 1994.god.

Beograd, Bulevar JNA 18

 

 

STATUT SRPSKOG VETERINARSKOG DRUŠTVA

 

Napomena: U skladu sa Statutom SVD član 32. tačka 10. na svojim skupštinama održanim 27. marta 1997. godine u Sokobanji i 22. decembra 1998. godine u Kruševcu, a po ukazanoj potrebi, izvršena je izmena i dopuna Statuta SVD donetog na Skupštini SVD 17.septembra 1993. godine.

 

Na osnovu usvojenih izmena i dopuna Statuta na skupštinama SVD, prečišćen tekst Statuta SVD glasi:

 

I OPŠTE ODREDBE

II CILJEVI I ZADACI DRUŠTVA

III DELATNOST DRUŠTVA

IV ČLANSTVO

V ORGANIZACIJA DRUŠTVA

VI AKADEMIJA VETERINARSKE MEDICINE

VII SPECIJALISTIČKE SEKCIJE

VIII ORGANI DRUŠTVA

IX KONGRES

X SABOR

XI INFORMACIJE I IZDAVAČKA DELATNOST

XII SARADNJA DRUŠTVA SA DRUGIM REPUBLIČKIM DRUŠTVIMA I SAVEZOM VETERINARA JUGOSLAVIJE

XIII GODIŠNJE NAGRADE, POVELJE, PLEKETE, ZAHVALNICE I DRUGE NAGRADE I PRIZNANJA

XIV IMOVINA I MATERIJALNO-FINANSIJSKA SREDSTVA DRUŠTVA

XV STRUČNA SLUŽBA

XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

 


L I N K O V I


 

- VRH STRANE -

Created by DREAM NET.
Copyright © 2003 [Srpsko veterinarsko društvo - Serbian veterinary society]. All rights reserved.
Revised: February 12, 2003.