SRPSKO VETERINARSKO DRUŠTVO


VETERINARSKI VESNIK 


...je informativno glasilo Srpskog veterinarskog društva
 

 

Početna strana

 
ISTORIJA

ORGANIZACIJA 
Podružnice
Akademija
Sekcije
Fakultet
Vojska
Sektor za veterinarstvo
Skupština
Izvršni odbor

PRAVNA AKTA
Statut
Pravilnik o radu skupštine
Pravilnik o radu akademije

RUKOVODSTVO

AKTIVNOSTI

DONATORI

VESTI

Veterinarski vesnik; 

     informativne novine; 

          godina IX; 

               izlazi mesečno; 

                    23. januar 2003; 

                         

 

B r o j  2 0

 

 

U ovom broju:

 

 

-

Prikazi izbornih skupština podružnica SVD

 

str. 1 - 5


-

Veterinarska komora Srbije (sastanak Izvršnog odbora i Veća privatnika)

 

str. 6 - 9


-

Naučni skup "ETIKA U VETERINARSKOJ MEDICINI"

 

str. 10 - 12


-

Simpozijum o tularemiji

str. 13


-

Intervju sa dr Apostolasom Ranciosom: "NOVA FILOZOFIJA EU U VETERINARSTVU"

 

 

str. 14 - 15


-

Vuk Šiljković: "SRPSKI TIBET ČEKA REVITALIZACIJU"

 

str. 16


-

Privatni veterinar: ZORAN VELKOVSKI

str. 17


 


 

 


L I N K O V I


 

SRPSKO VETERINRSKO DRUŠTVO IMA NOVI BROJ TEKUĆEG RAČUNA KOD DELTA BANKE U BEOGRADU

160-17814-81


PRETPLATU ZA VETERINARSKI VESNIK MOŽETE UPLAĆIVATI NA OVAJ RAČUN.


GODIŠNJA PRETPLATA 

1000,00 DINARA

 

 

- VRH STRANE -

Created by DREAM NET.
Copyright © 2003 [Srpsko veterinarsko društvo - Serbian veterinary society]. All rights reserved.
Revised: фебруар 22, 2003 .