Mašinski materijali 2

jesenji semestar 2017

povratak  (... na glavnu web stranu red. prof. dr Zoran Radaković)

 

Svi dokumenti su u pdf formatu, ukoliko nije drugačije navedeno.


Jesenji semestar 2017

 

Predavanja:

IV i VI smena (red. prof. dr Zoran Radaković i doc. dr Miloš Đukić)

sala: amfiteatar 216

termin: četvrtkom od 14:00 do 19:00

 

nastavni program (okvirno)

 

dinamika nastave (podložno promeni, biće naknadno istaknuto)

 

Literatura (spisak)

 

Sve važne informacije sa Katedre za tehnologiju materijala

pogledajte na zvaničnom fakultetskom sajtu ovde

Uslovi za izlazak na pismeni deo ispita:

1. Laboratorijske vežbe

    - urađene laboratorijske vežbe (položeni kolokvijumi i overeni izveštaji/sveske),

       što se dokazuje potpisom i pečatom asistenta u indeksu

2. Položen ili odslušan predmet Mašinski materijali 1

 

Rezultati testova

Rezultati 1, 2. i 3. testa: OVDE  ili  na web strani fakulteta OVDE

Predviđen termin za popravni test je:  28. decembar 2017, sa početkom u 14:00, amf. 216.

Rezultati popravnih testova: OVDE

Upis ocena za studente koji su položili testove i kolokvijume sa vežbanja održaće se u sali 148, u ponedeljak, 15. januara 2018, sa početkom u 14:00.

 

Rezultati pismenog dela ispita

Rezultati pismenog dela ispita, ispitni rok januar 2018, od 22. januara 2018, OVDE

Rezultati pismenog dela ispita, ispitni rok februar 2018, od 05. februara 2018, OVDE

Rezultati pismenog dela ispita, ispitni rok jun 2018, od __. juna 2018, OVDE

Rezultati pismenog dela ispita, ispitni rok septembar 2018, OVDE

Rezultati pismenog dela ispita, ispitni rok oktobar, 2018, OVDE

 

Lekcije (handouts) - napomena: okvirni redosled po nedeljama

I nedelja, predavanja 01 (PDF 1.3 MB)

II nedelja, predavanja 02a (PDF 534 kB; stabilni dijagram stanja sistema Fe-C ovde (PDF 201 kB)

III nedelja, predavanja 03 (PDF 2.02 MB)

IV nedelja, predavanja 04a (PDF 195 kB), 04b (PDF 368 kB)

V nedelja, lab. vežbe (Lab. 33 ili 148)

VI nedelja, lab. vežbe (Lab. 33 ili 148) (metode IBR, PDF 812 kB)

VII nedelja, predavanja 06a (PDF 316 kB), 06b (videti dodatni izvori - tekst na engleskom), 06c (PDF 101 kB), 06d (PDF 44 kB), 06e (videti didatni izvori - tekst na engleskom)

VIII nedelja, predavanja 07a (PDF 439 kB), 07b (PDF 788 kB)

IX nedelja, predavanja 08 (PDF 780 kB), 09a (PDF 474 kB), 09b (PDF 485 kB)

X nedelja, predavanja 10 (PDF 255 kB), 11a (PDF 531 kB), 11b (PDF 485 kB)

XI nedelja, lab. vežbe (Lab. 33 i 148) (prokalj. i term. obrada durala, PDF 6,25 MB)

XII nedelja, lab. vežbe (Lab. 148 ili 33) greške TIG (PDF 337 kB), tablice radiografske

klase grešaka zavara (PDF 990 kB)

Dodatni izvori

Alotropske modifikacije ugljenika - ovde (samo na engleskom)

Kristalna struktura cementita (elementarna ćelija) - ovde

Tabela invarijantnih reakcija - ovde (PDF 44 kB, samo na engleskom)

Fazni dijagrami stanja - ovde (samo na engleskom)

Lekcija o mehanizmima ojačavanja kod lakih metala i legura (legure Al) - ovde (PDF 429 kB, samo na engleskom)

Lekcija o kompozitnim materijalima - ovde (PDF 510 kB, samo na engleskom)

 

Slajdovi lekcija iz:

Callister, W.D.: Materials Science and Engineering:

An Introduction,  6th Edition (2002) (u ppt formatu - Powerpoint)

Glava 9 (3.9 MB) (videti stranu za predmet Mašinski materijali I)

Glava 10 (2.58 MB)

Glava 11 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 12 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 13 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 14 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 15 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 16 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 17 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 18 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 19 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 20 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 21 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 22 (_ MB) ... (uskoro!)

 


Adobe Acrobat Reader - http://www.adobe.com/

poslednja izmena:  26.01.2018.