Mašinski materijali 2

jesenji semestar 2019

povratak  (... na glavnu web stranu red. prof. dr Zoran Radaković)

 

Svi dokumenti su u pdf formatu, ukoliko nije drugačije navedeno.


Jesenji semestar 2019

 

Predavanja:

IV i VI smena (red. prof. dr Zoran Radaković i vanr prof. dr Miloš Đukić)

sala: amfiteatar 216

termin: četvrtkom od 14:00 do 19:00

 

nastavni program (okvirno)

nastava počinje 26. septembra 2019.

 

dinamika nastave

ovde

 

Literatura (spisak)

 

Sve važne informacije sa Katedre za tehnologiju materijala

pogledajte na zvaničnom fakultetskom sajtu ovde - kao i rezultate pismenog dela ispita kod prof. Miloša Đukića

Uslovi za izlazak na pismeni deo ispita:

1. Laboratorijske vežbe

    - urađene laboratorijske vežbe (položeni kolokvijumi i overeni izveštaji/sveske),

       što se dokazuje potpisom i pečatom asistenta u indeksu

2. Položen ili odslušan predmet Mašinski materijali 1

 

Testovi (obuhvataju gradivo sa predavanja)

Rezultati popravnog testa OVDE

Rezultati testova: OVDE (rezultati 1. testa) ili na web strani fakulteta OVDE (rezultati 2. testa - prof. dr. Miloš Đukić).

Predviđeni termin za 1. test je 14. novembar 2019, sa početkom u 14:00, amf. 216.

Predviđeni termin za 2. test je 5. decembar 2019, sa početkom u 14:00, amf. 216.

Predviđeni termin za popravni test je: 26. decembar 2019, sa početkom u 14:00, sala 320.

Kolokvijumi (obuhvataju gradivo sa lab. vežbanja)

Za rezultate kolokvijuma obratite se kolegama asistentima,

Predviđeni termin za 1. kolokvijum je 7. novembar 2019, sa početkom u __:00, amf. 216.

Predviđeni termin za 2. kolokvijum i pregled priručnika je 19. decembar 2019, sa početkom u __:00, amf. 216.

Predviđeni termin za 1. popravni kolokvijum je: 21. novembar 2019, sa početkom u __:00, amf. 216.

Predviđeni termin za 2. popravni kolokvijum i potpis sa pečatom asistenta je: 26. decembar 2019, sa početkom u __:00, amf. 216.

Upis ocena za studente koji su položili testove i kolokvijume sa vežbanja održaće se u sali 148, u ponedeljak, 20. januara, 2020, sa petkom u 12::00, prema utvrđenom spisku rezultata testova i kolokvijuma.

 

Rezultati pismenog dela ispita

Rezultati pismenog dela ispita, ispitni rok okt2 2019, od 26. septembra 2019, OVDE

Rezultati pismenog dela ispita, ispitni rok januar 2020, od 16. januara 2020, OVDE

Rezultati pismenog dela ispita, ispitni rok februar 2020, od 2. februara 2020, OVDE

Rezultati pismenog dela ispita, ispitni rok jun 2019, od 10. juna 2019, OVDE

Rezultati pismenog dela ispita, ispitni rok jul 2019, od ?. jula 2019, OVDE

Rezultati pismenog dela ispita, ispitni rok septembar 2019, OVDE

Rezultati pismenog dela ispita, ispitni rok oktobar, 2019, OVDE

 

Lekcije (handouts) - napomena: okvirni redosled po nedeljama

I nedelja, predavanja 01 (PDF 1.3 MB)

II nedelja, predavanja 02a (PDF 534 kB; stabilni dijagram stanja sistema Fe-C ovde (PDF 201 kB)

III nedelja, predavanja 03 (PDF 2.02 MB)

IV nedelja, predavanja 04a (PDF 195 kB), 04b (PDF 368 kB)

V nedelja, lab. vežbe (Lab. 33 ili 148)

VI nedelja, lab. vežbe (Lab. 33 ili 148) (metode IBR, PDF 812 kB)

VII nedelja, predavanja 06a (PDF 316 kB), 06b (videti dodatni izvori - tekst na engleskom), 06c (PDF 101 kB), 06d (PDF 44 kB), 06e (videti didatni izvori - tekst na engleskom)

VIII nedelja, predavanja 07a (PDF 439 kB), 07b (PDF 788 kB)

IX nedelja, predavanja 08 (PDF 780 kB), 09a (PDF 474 kB), 09b (PDF 485 kB)

X nedelja, predavanja 10 (PDF 255 kB), 11a (PDF 531 kB), 11b (PDF 485 kB)

XI nedelja, lab. vežbe (Lab. 33 i 148) (prokalj. i term. obrada durala, PDF 6,25 MB)

XII nedelja, lab. vežbe (Lab. 148 ili 33) greške TIG (PDF 337 kB), tablice radiografske

klase grešaka zavara (PDF 990 kB)

Dodatni izvori

Alotropske modifikacije ugljenika - ovde (samo na engleskom)

Kristalna struktura cementita (elementarna ćelija) - ovde

Tabela invarijantnih reakcija - ovde (PDF 44 kB, samo na engleskom)

Fazni dijagrami stanja - ovde (samo na engleskom)

Lekcija o mehanizmima ojačavanja kod lakih metala i legura (legure Al) - ovde (PDF 429 kB, samo na engleskom)

Lekcija o kompozitnim materijalima - ovde (PDF 510 kB, samo na engleskom)

 

Slajdovi lekcija iz:

Callister, W.D.: Materials Science and Engineering:

An Introduction,  6th Edition (2002) (u ppt formatu - Powerpoint)

Glava 9 (3.9 MB) (videti stranu za predmet Mašinski materijali I)

Glava 10 (2.58 MB)

Glava 11 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 12 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 13 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 14 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 15 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 16 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 17 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 18 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 19 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 20 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 21 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 22 (_ MB) ... (uskoro!)

 


Adobe Acrobat Reader - http://www.adobe.com/

poslednja izmena:  4.02.2020.