Mašinski materijali 2

jesenji semestar 2015

povratak  (... na web stranu red. prof. dr Zoran Radaković)

 

Svi dokumenti su u pdf formatu, ukoliko nije drugačije navedeno.


Jesenji semestar 2015

 

Predavanja:

IV i VI smena (red. prof. dr Zoran Radaković i doc. dr Miloš Đukić)

sala: amfiteatar 216

termin: četvrtkom od 14:00 do 19:00

 

nastavni program (okvirno)

 

dinamika nastave (podložno promeni, biće naknadno istaknuto)

 

Literatura (spisak)

 

Sve važne informacije sa Katedre za tehnologiju materijala

pogledajte na zvaničnom fakultetskom sajtu ovde

Uslovi za izlazak na pismeni deo ispita:

1. Laboratorijske vežbe

    - urađene laboratorijske vežbe (položeni kolokvijumi i overeni izveštaji/sveske),

       što se dokazuje potpisom i pečatom asistenta u indeksu

2. Položen ili odslušan predmet Mašinski materijali 1

 

Rezultati testova

Rezultati 1, 2. i 3. testa: OVDE

Termin popravnog testa je ponedeljak, 25. januar 2016, sa početkom u 12, sala 216.

Rezultati popravnih testova: OVDE

Upis ocena za studente koji su položili testove i kolokvijume sa vežbanja održaće se u sali 148, u četvrtak 28. januara 2016, sa početkom u 14:00.

 

Rezultati pismenog dela ispita

Rezultati pismenog dela ispita, ispitni rok januar 2016, od 9. februara 2016, OVDE

Rezultati pismenog dela ispita, ispitni rok februar 2016, od 23. februara 2016, OVDE

Rezultati pismenog dela ispita, ispitni rok jun 2016, OVDE

Rezultati pismenog dela ispita, ispitni rok jul 2016, OVDE

Rezultati pismenog dela ispita, ispitni rok septembar 2016, OVDE

Rezultati pismenog dela ispita, ispitni rok oktobar 2016, OVDE

 

Lekcije (handouts) - napomena: okvirni redosled po nedeljama

I nedelja, predavanja 01 (PDF 1.3 MB)

II nedelja, predavanja 02a (PDF 534 kB

III nedelja, predavanja 03 (PDF 2.02 MB)

IV nedelja, predavanja 04a (PDF 195 kB), 04b (PDF 368 kB)

V nedelja, lab. vežbe (Lab. 33 ili 148)

VI nedelja, lab. vežbe (Lab. 33 ili 148) (metode IBR, PDF 812 kB)

VII nedelja, predavanja 06a (PDF 316 kB), 06b (videti dodatni izvori - tekst na engleskom), 06c (PDF 101 kB), 06d (PDF 44 kB), 06e (videti didatni izvori - tekst na engleskom)

VIII nedelja, predavanja 07a (PDF 439 kB), 07b (PDF 788 kB)

IX nedelja, predavanja 08 (PDF 780 kB), 09a (PDF 474 kB), 09b (PDF 485 kB)

X nedelja, predavanja 10 (PDF 255 kB), 11a (PDF 531 kB), 11b (PDF 485 kB)

XI nedelja, lab. vežbe (Lab. 33 i 148) (prokalj. i term. obrada durala, PDF 6,25 MB)

XII nedelja, lab. vežbe (Lab. 148 ili 33) greške TIG (PDF 337 kB), tablice radiografske

klase grešaka zavara (PDF 990 kB)

Dodatni izvori

Alotropske modifikacije ugljenika - ovde (samo na engleskom)

Kristalna struktura cementita (elementarna ćelija) - ovde

Tabela invarijantnih reakcija - ovde (PDF 44 kB, samo na engleskom)

Fazni dijagrami stanja - ovde (samo na engleskom)

Stabilni dijagram stanja sistema Fe-C - ovde (PDF 201 kB)

Lekcija o mehanizmima ojačavanja kod lakih metala i legura (legure Al) - ovde (PDF 429 kB, samo na engleskom)

Lekcija o kompozitnim materijalima - ovde (PDF 510 kB, samo na engleskom)

 

Slajdovi lekcija iz:

Callister, W.D.: Materials Science and Engineering:

An Introduction,  6th Edition (2002) (u ppt formatu - Powerpoint)

Glava 9 (3.9 MB) (videti stranu za predmet Mašinski materijali I)

Glava 10 (2.58 MB)

Glava 11 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 12 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 13 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 14 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 15 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 16 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 17 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 18 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 19 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 20 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 21 (_ MB) ... (uskoro!)

Glava 22 (_ MB) ... (uskoro!)

 


Adobe Acrobat Reader - http://www.adobe.com/

poslednja izmena:  29.02.2016.