Mašinski materijali 1

prolećni semestar 2019-2020

povratak  (... na prvu stranu prof. dr Zoran Radaković)

 

Svi dokumenti su u pdf formatu, ukoliko nije drugačije navedeno.


Prolećni semestar 2019/20

 

Predavanja nastavni program

Predavanja IV i VII smena ponedeljkom od 8:00, sala 208

 

Podela na laboratorijske grupe

Videti na oglasnoj tabli predmeta katedre (u vitrini na međuspratu) ili na:

http://nastava.mas.bg.ac.rs/nastava/viewforum.php?f=58 

 

Važno obaveštenje:

Obaveštavaju se studenti 4. i 7. smene, koji slušaju predmet Mašinski materijali 1 ponedeljkom u amf. 208 kod – Prof. dr Zoran Radaković, da će se zbog državnog praznika, nastava predviđena za pon. 17.02.2020, odraditi u subotu, 22.02.2020, od 8-13 č. u vidu predavanja u amf. 208.

Redosled laboratorijskih vežbanja se na ovaj način menja, tako što se lab. vežbe izvode u naredna 2 ponedeljka, tj. 24.02.2020. i 2.03.2020, prema već utvrđenom rasporedu u laboratorijama 33 i 148.

Raspored za peti ponedeljak, 9.03.2020. u prolećnom semestru ostaje nepromenjen, tj. predviđen je za predavanja, gde će prvi čas biti rezervisan za Kolokvijum sa lab. vežbanja.

Uslovi za izlazak na pismeni deo ispita (test):

Laboratorijske vežbe

    - urađene laboratorijske vežbe (položeni kolokvijumi i overeni izveštaji),

       što se dokazuje potpisom i pečatom asistenta u indeksu

 

Rezultati ispita

Rezultati pismenog dela ispita, održanog 30. marta 2019, ovde.

Rezultati pismenog dela ispita, održanog 3. juna 2019, ovde.

Rezultati pismenog dela ispita, održanog 24. juna 2019, ovde.

Rezultati pismenog dela ispita, održanog 19. avgusta 2019, ovde

Rezultati pismenog dela ispita, održanog 9. septembra 2019, ovde (usmeni deo ispita sprovodi prof. dr. Miloš Đukić)

Rezultati pismenog dela ispita, održanog 26. septembra 2019, ovde.

Rezultati pismenog dela ispita, održanog 14. januara 2020, ovde.

Rezultati pismenog dela ispita, održanog 31. januara 2020, ovde.

 

Lekcije (handouts)

I nedelja predavanja skraćeni handout 01 (PDF  970 kB)

II nedelja predavanja skraćeni handout 02 (PDF  0.99 MB)

III nedelja predavanja skraćeni handout 03 (PDF  260 kB)

LITERATURA

predavanja:

1. Prokić-Cvetković, R., Popović, O.: Mašinski materijali 1, izdanje Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2012/2013.

2. beleške sa predavanja (handouts, tj. dokumenti sa ove web strane)

laboratorijske vežbe:

1. Prokić-Cvetković, R., Smiljanić, P., Radaković, Z., Bakić, G., Popović, O., Đukić, M.: Mašinski materijali, priručnik za laboratorijske vežbe, I deo, izdanje Mašinskog fakulkteta Univerziteta u Beogradu, 2004. (ili kasnije) (obavezna radna sveska).

2. Đorđević, V., Vukićević, M.: Mašinski materijali, praktikum za vežbe – prvi deo, izdanje Mašinskog fakulkteta Univerziteta u Beogradu, 1998. (ili kasnije).

pomoćna literatura:

1. Đorđević, V.: Mašinski materijali – prvi deo, izdanje Mašinskog fakulkteta Univerziteta u Beogradu, 1999. (ili kasnije).

2. Jovanović, M., Lazić, V., Adamović, D., Ratković, N.: Mašinski materijali, izdanje Mašinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, 2003. (ili kasnije).

3. Šiđanin, L.: Mašinski materijali 2, FTN, Novi Sad, 1996.

4. Callister, W.D.: Fundamentals of Materials Science and Engineering: An Integrated Approach, 4th Ed., Wiley and Sons, 2012.

(4. Callister, W.D., Rethwisch, D.G.: Materials Science and Engineering: An Introduction, 9th Ed., Wiley and Sons, 2014.)

5. Askeland, D.R., Fulay, P.P., Wright, W.J.: The Science and Engineering of Materials, Sixth Edition, Cengage Learning, Inc., 2011.

6. Ashby, M.F., Jones, D.R.H., Engineering Materials 1, An Introduction to their Properties and Applications, Second Edition, Butterworth-Heinemann (Elsevier Science), 2002.

Dodatni izvori

 

Slajdovi lekcija iz literature:

Callister, W.D.: Materials Science and Engineering:

An Introduction,  6th Edition (2002) (potreban Powerpoint)

Glava 1 (2.6 MB)

Glava 2 (1.9 MB)

Glava 3 (1.7 MB)

Glava 4 (1.8 MB)

Glava 5 (1.46 MB)

Glava 6 (10.4 MB)

Glava 7 (4.8 MB)

Glava 8 (10.7 MB)

Glava 9 (3.9 MB)


Adobe Acrobat Reader - http://www.adobe.com/

poslednja izmena:  10.02.2020.