HOME PAGE


What is IAAS?


Workshop
Papers


Focal Center


IAAS Calendar


Summer school

Authors of 
WEB-design

Pesic Milja
ulis@etf.bg.ac.yu

Elezovic Martin
martine@tehnicom.net

 Horvat Damir
horvat@drenik.net
 


INTERNATIONAL ASSOCIATION OF AGRICULTURAL STUDENTS
MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA STUDENATA POLJOPRIVREDE


Lokalni Komitet Beograd - JUGOSLAVIJA

 Konkursni list za odlazak na stručnu praksu u inostranstvo Lični podaci:
Prezime: Ime: E-mail adresa: 
Trenutna Adresa: 
Tel./Fax.:
Datum i mesto rođenja:
Mesto studiranja:
Godina studiranja:
Smer:
Adresa i osoba koju možemo kontaktirati u slučaju da Vas ne možemo naći na prethodnoj: 

Telefon:
 1. Pol: Ž
 2. Bračni status: 
 3. Nacionalnost: Broj Pasoša: 
  1. Da li pušite? Da Ne
  2. Da li imate zdravstvenih problema? 
  3. Da li imate nekih ograničenja u ishrani? 
 4. Da li imate vozačku dozvolu?da ne
  1. Sposobnost vožnje traktora: dobra prosečna nisam sposoban
  2. Da li možete voziti traktor sa priključnim mašinama?dobro prosečno nisam sposoban
Informacije vezane za posao tokom prakse:
  1. Zemlja u koju želite otići: 1. 2. 3. 
  2. Da li prihvatate drugu zemlju u toj oblasti u slučaju da Vas prethodne tri odbiju? da ne
 1. U kom periodu ste spremni da radite? Od (datum) do 

 2. Kada biste želeli da radite? Od (datum) do 
 3. Krajnji datum do kojeg biste želeli da saznate da li ste prihvaćeni za stručnu praksu: Do (datum) 

10. Jezik Govorim Razumem
Nivo dobro prosečno loše dobro prosečno loše
Engleski
Španski
Francuski
Nemački
Ostali

 1. Da li imate iskustva u radu sa računarom? da ne

 2. Upisati programe kojima se služite: 
 3. Da li ste do sada obavljali praksu? da ne
 4. Ime firme u kojoj
  ste obavljali praksu:
  Period: Vrsta prakse:
  1. Kakvu biste praksu želeli?

  2. (izaberite brojeve po prioritetu prakse koju želite)
   Stočarska proizvodnja: (vrsta stoke?) 
   Ratarska proizvodnja
   Farma
   Šumarstvo
   Prehrambena tehnologija
   Pejzažna arhitektura
   Hortikultura cveće povrće voće 
   Staklena baštacveće povrće voće 
   Alternativna poljoprivreda
   Rad u zaostalim oblastima
   Ostalo 
  3. Zahtev za specijalan posao: 
  4. Da li prihvatate neki drugi posao za slučaj da ne obezbedimo onaj koji ste želeli? da ne
Ostala potrebna dokumenta (poslati poštom)
 1. Preporuke profesora na stranom jeziku 
 2. Lična biografija 
 3. Uplatnicu u visini "troškova konkursa" na žiro-račun 40805-678-9-112338 

ODGOVORNO TVRDIM DA SU SVI NAVODI U OVOM FORMULARU TAČNO DATI
Datum: 
Ime i prezime koordinatora za razmenu: