Proračun zavarenih konstrukcija

 (obavezni ZZK-1.2.5)

jesenji semestar 2019-2020

povratak  (... na web stranu prof. dr Zoran Radaković)

 

Svi dokumenti su u pdf formatu, ukoliko nije drugačije navedeno.


Jesenji semestar 2019-20

 

Studijski program (modul):

Zavarivanje i zavarene konstrukcije (ZZK)

Matična katedra:

Katedra za tehnologiju materijala

Predavanja:

prof. dr Zoran Radaković, dipl. ing.

sala: 220; utorkom od 14:00 do 19:00

 

Spisak prijavljenih studenata (prisustvo i obaveze), ovde (stanje 11. jan. 2020)

Spisak prijavljenih za teme seminarskog rada, ovde

 

VAŽNO: Odlukom proširenog kolegijuma nastavnika Katedre, studentima koji nisu upisali godinu ne dozvoljava se slušanje predmeta na modulu Zavarivanje i zavarene konstrukcije.

Stoga, redovne obaveze tokom slušanja predmeta Proračun zavarenih konstrukcija imaju samo oni studenti koji se nalaze na zvaničnom spisku upisanih u 1. godinu master studija, ukoliko nije posebno dogovoreno sa predmetnim nastavnikom.

 

nastavni program

 

Literatura (spisak)

 

Faktori koji utiču na konačnu ocenu (ne postoji uslov za izlazak na ispit):

1. Redovno prisustvo

2. Urađen zadatak

3. Odbranjen seminarski rad

4. Postignut uspeh na testu ili pismenom i/ili usmenom delu ispita

Predznanje iz predmeta:

     Mašinski materijali 1; Mašinski materijali 2; Osnove zavarivanja

     Otpornost materijala; Mehanika; Osnovi otpornosti konstrukcija

 

Rezultati ispita i testova

Ostvareni rezultati studenata, posle testa (predrok), 11.01.2020. OVDE

Rezultati januarskog pismenog dela ispita od 22.01.2019. OVDE

Rezultati februarskog pismenog dela ispita od 5.02.2019. OVDE

Rezultati junskog pismenog dela ispita od _.06.2019. OVDE

Rezultati julskog pismenog dela ispita od ??.06.2019. OVDE

Rezultati septembarskog pismenog dela ispita od ??.08.2019. OVDE

 

OBAVEŠTENJA:

Termin polaganja predroka (pismeni - Test) je 11. januar 2020, sa početkom u 14:00.

S obzirom da je pismeni deo ispita PZK u januarskom ispitnom roku predviđen za nedelju, 19. januar 2020, predlaže se pomeranje pismenog deo ispita sa 19. na 22. januar (sreda) sa početkom od 12:00, u sali 148. Kako se u međuvremenu niko se nije javio za potvrdu predloga, ostaje nepromenjen termin polaganja pismenog dela ispita u nedelju, 19. januar 2020, sa početkom u 12:00, sala 148.

Januarski ispitni rok

Upis ocena i/ili usmeni deo ispita je u ponedeljak, 20. januara 2020, od 11:30, kabinet 150.

Februarski ispitni rok

Upis ocena i/ili usmeni deo ispita je u _____, __. februara 2020, od 12:00, kabinet 150.

Lekcije (handouts)

Handouts - delovi u elektronskom obliku i/ili fotokopirane, na zahtev kandidata.

Postoji strana literatura (engleski jezik) u elektronskom obliku.

 

Seminarski radovi - literatura za teme (PDF celine)

Odabrati temu seminarskog rada i potom koristiti priloženu literaturu (PDF).

Seminarski rad pripremiti u elektronskom obliku kao prezetaciju koja treba odbraniti na predviđenom času (u trajanju najviše do 30 min.).

 

Tabela zauzetih/slobodnih tema (biće naknadno istaknuto)

 

1. Zaostali naponi - definicije i podela

2. Zaostali naponi u ZS - određivanje

3. Zaostali naponi u ZS - merenje - relaksacije napona

4. Zaostali naponi u ZS - merenje - ostale i fizičke metode

5. Zaostali naponi u ZS - raspodela i veličine

6. Zaostali naponi u ZS - metode za smanjenje

7. Zaostale deformacije u ZS - skupljanje

8. Zaostale deformacije u ZS - distorzija

9. Zaostale deformacije u ZS - metode za smanjenje

 

Osim priloženih, kandidati mogu odabrati teme po svojoj želji - pod uslovom da se teme uklapaju u program predmeta uz dogovor sa profesorom (videti gornji link: "preostale teme za seminarski rad").

Teme iz drugih oblasti, ne pokrivene predmetom, ne mogu se birati, na pr.:

- tehnologija zavarivanja

- metode IBR ZS

- postupci spajanja kod ZS

- integritet zavarenih konstrukcija

- ponašanje ZS u eksploataciji

- pouzdanost ZS

- lom zavarenih konstrukcija

- reparacija zavarenih konstrukcija

- obezbeđenje i kontrola kvaliteta ZS

 

Dodatni izvori

Nerazdvojivi spojevi - ovde (PDF 1,91 MB)

Proračun zavarenih spojeva (RB) - ovde (PDF 673 kB)

Izvođenje formule Žuravskog (na ruskom) - ovde (link)

 

Slajdovi:

nema

 


Adobe Acrobat Reader - http://www.adobe.com/

poslednja izmena:  5.02.2020.