acm logoACM programming contest

Prijava

Za prijavljivanje pošaljite e-mail sa subjectom "Prijava za ACM 2008", u telu poruke naznačite:

e-mail adresa na koju treba poslati jeste acm.etf.2008@gmail.com

Krajnji rok za slanje prijave je 24. mart 2008.

 

O ACM-u | Kontakt | ©2008 ETF ACM