Upravni odbor
    Komisije
    Ultrazvucna skola
    Kontakt

 DOBRO DOŠLI

Jugoslovensko udruženje za ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu predstavlja organizaciju lekara, medicinskih sestara i tehničara i drugih osoba koji se bave primenom ultrazvuka u ginekologiji i perinatalnoj medicini.

Ehografija je trenutno najviše korišćena dijagnostička tehnika u ginekologiji i perinatalnoj medicini. Klinička primena dvodimenzionalnog B moda, M moda, Dopplera i Color Dopplera daju potpune informacije o anatomiji, funkciji i hemodinamici, što je osnovni preduslov savremene dijagnostike i terapije.

Osnovni ciljevi našeg udruženja su:

  • unapredjenje ultrazvučne dijagnostike i aktivnosti u pravcu razvoja novih ultrazvučnih tehnika u Jugoslaviji
  • donošenje kriterijuma i standarda vezanih za kvalitet rada u sonografiji u ginekologiji i akušerstvu
  • koordinacija obuke i usavršavanja
  • praćenje inovacija u tehnici i tehnologiji vezanoj za dijagnostiku i terapiju i donošenje odredjenih tehnoloških standarda
  • podrška naučnim istraživanjima u oblasti sonografije u ginekologiji i akušerstvu
  • uključenje u internacionalne organizacije i medjunarodne projekte i saradnja sa drugim nacionalnim udruženjima za primenu ultrazvuka u ginekologiji i akušerstvu.

Naše ciljeve ostvarivaćemo kroz :

  • okupljanje lekara, medicinskih sestara i tehničara koji se bave  sonografijom u ginekologiji i akušerstvu radi ostvarivanja naših ciljeva
  • organizovanje predavanja, savetovanja, seminara i kongresa
  • organizovanje školovanja za odredjenje ultrazvučne procedure
  • razvijanje saradnje sa institucijama, pojedincima i organizacijama u zemlji i inostranstvu koji mogu pomoći u ostvarivanju ciljeva udruženja

Jedino zajedničkim naporima možemo da ostvarimo snove o boljoj budućnosti.

S poštovanjem, Doc. dr Aleksandar Ljubić


Dobrodošli na sajt Udruženja ginekologa.
Sve primedbe i savete ćemo veoma stručno razmotriti ako ih pošaljete na office@udruzenjeginekologa.co.yu.
Nadamo se da će Vam materijal koji se nalazi na našem sajtu poslužiti svrsi.

Ovim putem želimo da kažemo kako je naš sajt jos uvek samo u pripremi ali se veoma uskoro očekuje povećanje materijala a takodje i uvodjenje nekih interaktivnih elemenata.

 

design by jevrem