Specijalni postupci spajanja (DAS 3.1.2)

zimski semestar 2012

povratak  (... na web stranu vanr. prof. dr Zoran Radaković)

 

Svi dokumenti su u pdf formatu, ukoliko nije drugačije navedeno.


Zimski semestar 2012

Spisak prijavljenih upisanih studenata ovde

 

Predavanja:

sala: 205

termin: ponedeljkom od 8:00 do 13:00

(ukoliko je broj upisanih kandidata manji od predviđenog za redovnu nastavu, nastava se svodi na konsultativnu)

 

nastavni program

 

Literatura (spisak)

Rezultati ispita, testova, seminarskih radova

Rezultati seminarskih radova prijavljenih studenata i konačna ocena ovde.

 

Lekcije (handouts)

pojedini strani naslovi iz Literature su dostupni samo u elektronskom obliku, na lični zahtev i samo za ličnu upotrebu (shodno aktu o zaštiti autorskih prava)

Teme za seminarski rad

- Napredni postupak zavarivanja TIG

- Razvoj modernog postupka zavarivanja MAG/MIG

- Postupci zavarivanja velikom gustinom energije: plazma "keyhole"

- Postupci zavarivanja velikom gustinom energije: lasersko zavarivanje

- Postupci zavarivanja u uskom zazoru

- Postupak zavarivanja elektronskim snopom (EBW)

- Razvoj postupka zavarivanja eksplozijom (EXW)

- Postupak zavarivanja ultrazvukom

- Postupak zavarivanja trenjem

- Postupak zavarivanja trenjem uz mešanje (FSW)

- Razvoj postupaka podvodnog zavarivanja

- Postupci spajanja lemljenjem

- Postupci mikrospajanja i nanospajanja

- Postupci spajanja lepljenjem (athezijom)

 


Adobe Acrobat Reader - http://www.adobe.com/

poslednja izmena:  18.02.2013.