Proračun i ispitivanje zavarenih konstrukcija

 (izborni SA-6.4.5)

letnji semestar 2012-2013

povratak  (... na web stranu prof. dr Zoran Radaković)

 

Svi dokumenti su u pdf formatu, ukoliko nije drugačije navedeno.


Letnji semestar 2013

 

Studijski program:

Zavarivanje i zavarene konstrukcije

Matična katedra:

Katedra za tehnologiju materijala

Predavanja:

prof. dr Zoran Radaković, dipl. ing.

sala: 213; četvrtkom od 8:00 do 13:00

 

Spisak prijavljenih studenata (prisustvo i obaveze)

 

nastavni program

 

Literatura (spisak)

 

Uslovi za polaganje ispita:

1. Redovno prisustvo

2. Položen test i urađen zadatak

3. Odbranjen seminarski rad

4. Položeni ili odslušani predmeti:

     Mašinski materijali 1; Mašinski materijali 2; Osnove zavarivanja

     Otpornost materijala; Mehanika; Osnovi otpornosti konstrukcija

 

Rezultati ispita i testova

Ostvareni rezultati sudenata, koji su izašli na test, 7. juna 2012. ovde.

Rezultati testa od 7. juna 2013. ovde.

Rezultati popravnog testa od 12. juna 2013. ovde.

Rezultati pismenog ispita od 19. juna 2013. ovde.

 

Lekcije (handouts)

Handouts - delovi u elektronskom obliku i/ili fotokopirane, na zahtev kandidata.

Postoji strana literatura (engleski jezik) u elektronskom obliku.

 

Dodatni izvori

Nerazdvojivi spojevi - ovde (PDF 1,91 MB)

Proračun zavarenih spojeva (RB) - ovde (PDF 673 kB)

 

Slajdovi:

nema

 


Adobe Acrobat Reader - http://www.adobe.com/

poslednja izmena:  24.06.2013.