Lične prezentacije korisnika Afrodite
Prezentacija RCUB-a

Prezentacija Univerziteta u Beogradu

Lične prezentacije korisnika Afrodite

Lične prezentacije korisnika Tesle

Cisco akademija u RCUB-u

Možete koristiti tri Webmail programa na Afroditi. Svi programi dele iste foldere(Inbox,Sent,Trash,...).
Adressbook i ostala podešavanja (npr. Personalne informacije) su zasebni za svaki program:
Tradicionalni WebMail Napredni WebMail. Modovi: Traditional(klasičan),
Dynamic(moderan), Minimalist(pogodan za WAP) Jednostavniji WebMail

Podešavanje e-mail pristupa iz Outlook Express-aUputstvo za Outlook Express , Old Microsoft Outlook-aUputstvo za stari Microsoft Outlook , New Microsoft Outlook-aUputstvo za novi Microsoft Outlook , Android MailUputstvo za Android telefon

Zabranjen je Telnet na Afroditu. Dozvoljen je pristup preko SSH: Download SSH client for Windows

Client/Proxy IP: 54.159.26.69 E-mail sysadmin:
rutposta at afrodita.rcub.bg.ac.rs