Lične prezentacije korisnika Afrodite
Prezentacija RCUB-a

Prezentacija Univerziteta u Beogradu

Lične prezentacije korisnika Afrodite

Lične prezentacije korisnika Tesle

Cisco akademija u RCUB-u

Možete koristiti tri Webmail programa na Afroditi. Svi programi dele iste foldere(Inbox,Sent,Trash,...).
Adressbook i ostala podešavanja (npr. Personalne informacije) su zasebni za svaki program:
SquirrelMail SquirrelMail Horde Horde RoundCube RoundCube

Podešavanje e-mail pristupa iz Outlook Express-aUputstvo za Outlook Express , Old MS Outlook-aUputstvo za stari Microsoft Outlook , New MS Outlook-aUputstvo za novi Microsoft Outlook , Android MailUputstvo za Android telefon i WebMail-a

Zabranjen je Telnet na Afroditu. Dozvoljen je pristup preko SSH: Download SSH client for Windows

E-mail sysadmin:
rutposta at afrodita.rcub.bg.ac.rs