...Jer tamo nema zime!

Bjelasnica, mart 1986.

Mada ponekad i ima zime...