Kako da postanete dobar govornik?

(public speaking)


Glasovna obuka i govorna kultura uopšte, značajne su komponente za uspešno komuniciranje menadžera s javnošću. Istupanje u javnosti, publicitet kao oblik promocije i masovna komunikacija, zahtevaju posebnu konverzacionu pripremu. DOBAR GOVORNIK JE DOBAR IZVOR PORUKA. Uspešno komuniciranje zahteva izučavanje marketinške koncepcije i posebnih tehnika prenošenja poruka. Sloboda i samopouzdanje u vođenju poslovnih razgovora i pregovora, postižu se specifičnom obukom koja podrazumeva:

 1. Glasovnu pripremu
  relaksacija (tehnike opuštanja), tehnika disanja, oslobađenje glasa i otklanjanje ličnih prepreka (afektacija i trema), sticanje glasovne kondicije, prilagođavanje brzine govora (ritam i tempo), intonacija, artikulacija, dinamika i intenzitet;
 2. Izučavanje govornog čina
  cilj je afirmativno, efektno komuniciranje, prirodnost u govoru, primena tehnike: "slikanje rečima". Uvežbavanje izražajnih oblika, izučavanje konverzacijskih maksima, analiza konverzacije (proučavanje zapisa, snimaka, anketa);
 3. Komunikativni dinamizam i prevazilaženje komunikacijske napetosti
  izučavanje tehnika verbalne i neverbalne komunikacije - govorne figure, fortitet, klimaks i intenzitet;
 4. Tehnike telefoniranja
  bonton u komuniciranju;
 5. Postizanje kreativnosti u govoru
  grupne diskusije, snimanje razgovora, vežbe sa partnerom, govorne probe.

Seminari i tečajevi, sadrže predavanja i vežbe za retoričko obrazovanje menadžera:

 1. Upoznavanje sa osnovnim pojmovima slobodnog besedništva
 2. Pripreme za vođenje razgovora i nastupe u medijima
 3. Govorne probe - simulacija razgovora
 4. Uvežbavanje brzine i elastičnosti reagovanja za slučaj iznenadnih obrta
 5. Izučavanje retoričkih sredstava izražavanja
  posebne tehnike: započinjanje razgovora, komunikativne finese, metod i stil izlaganja
 6. Uvežbavanje strategije pregovaranja kroz tehnike pregovaranja
"BITI DOBAR GOVORNIK, ZNAČI BITI LIDER U OBRAĆANJU, DOBAR SAVETNIK, PRENOSILAC PORUKE I DOBAR SLUŠALAC!!!"

Povratak na prethodnu stranu
[Nazad]