Mašinski materijali 1

letnji semestar 2013

povratak  (... na prvu stranu prof. dr Zoran Radaković)

 

Svi dokumenti su u pdf formatu, ukoliko nije drugačije navedeno.


Letnji semestar 2012/13

 

Predavanja nastavni program

Predavanja II i VI smena ponedeljkom od 8:00, sala 208

 

Podela na laboratorijske grupe

Videti na oglasnoj tabli predmeta katedre (u vitrini na međuspratu) ili na:

http://www.mas.bg.ac.rs/obrazovanje/katedre/teh-materijala/vesti.html

 

Uslovi za izlazak na pismeni deo ispita (test):

Laboratorijske vežbe

    - urađene laboratorijske vežbe (položeni kolokvijumi i overeni izveštaji),

       što se dokazuje potpisom i pečatom asistenta u indeksu

 

Rezultati ispita

Rezultati pismenog dela ispita, održanog 6. aprila 2013, ovde.

Rezultati pismenog dela ispita, održanog 10. juna 2013, ovde.

Rezultati pismenog dela ispita, održanog 24. juna 2013, ovde.

Rezultati pismenog dela ispita, održanog 2. septembra 2013, ovde.

Rezultati pismenog dela ispita, održanog 16. septembra 2013, ovde.

Rezultati pismenog dela ispita, održanog 6. oktobra 2013, ovde.

Rezultati pismenog dela ispita, održanog 27. januara 2014, ovde.

Rezultati pismenog dela ispita, održanog 10. februara 2014, ovde.

 

Lekcije (handouts)

I nedelja predavanja skraćeni handout 01 (PDF  970 kB)

II nedelja predavanja skraćeni handout 02 (PDF  0.99 MB)

III nedelja predavanja skraćeni handout 03 (PDF  260 kB)

LITERATURA

predavanja:

1. Prokić-Cvetković, R., Popović, O.: Mašinski materijali 1, izdanje Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2012/2013.

2. beleške sa predavanja (handouts, tj. dokumenti sa ove web strane)

laboratorijske vežbe:

1. Prokić-Cvetković, R., Smiljanić, P., Radaković, Z., Bakić, G., Popović, O., Đukić, M.: Mašinski materijali, priručnik za laboratorijske vežbe, I deo, izdanje Mašinskog fakulkteta Univerziteta u Beogradu, 2004. (ili kasnije) (obavezna radna sveska).

2. Đorđević, V., Vukićević, M.: Mašinski materijali, praktikum za vežbe – prvi deo, izdanje Mašinskog fakulkteta Univerziteta u Beogradu, 1998. (ili kasnije).

pomoćna literatura:

1. Đorđević, V.: Mašinski materijali – prvi deo, izdanje Mašinskog fakulkteta Univerziteta u Beogradu, 1999. (ili kasnije).

2. Jovanović, M., Lazić, V., Adamović, D., Ratković, N.: Mašinski materijali, izdanje Mašinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, 2003. (ili kasnije).

3. Šiđanin, L.: Mašinski materijali 2, FTN, Novi Sad, 1996.

4. Callister, W.D.: Fundamentals of Materials Science and Engineering: An Integrated Approach, 2nd ed., Wiley & Sons, 2004 (ili kasnije).

 

Dodatni izvori

 

Slajdovi lekcija iz literature:

Callister, W.D.: Materials Science and Engineering:

An Introduction,  6th Edition (2002) (potreban Powerpoint)

Glava 1 (2.6 MB)

Glava 2 (1.9 MB)

Glava 3 (1.7 MB)

Glava 4 (1.8 MB)

Glava 5 (1.46 MB)

Glava 6 (10.4 MB)

Glava 7 (4.8 MB)

Glava 8 (10.7 MB)

Glava 9 (3.9 MB)


Adobe Acrobat Reader - http://www.adobe.com/

poslednja izmena:  10.02.2014.