IBM's VM Operating  System The Linux Documentation Project Homepage


**

Ovo je biblioteka raznih uputstava na racunaru RCUB IBM pod operativnim sistemom VM/ESA. Uputstva su uglavnom korisnicki orjentisana sa ciljem lakseg pristupa i rada na ovom racunaru od strane korisnika.

VMESA 1997-03-24 VM/ESA Uputstvo za rad
MAIL 1997-03-20 Koristenje elektronke poste pod VM-om
TN3270 1997-03-20 Tastatura 3270 na PC racunaru preko TN3270
NOTEBOOK 1997-04-15 Program za efikasniji rad sa raznim servisima
**

Ovde se nalazi i mala bibliotea knjiga za linux. Knjige su skinute sa Interneta radi brzeg pristupa.

LINUX 1998-02-23 Instalacija i pocetak rada na linuxu
LINAME 2001-10-23 Linux-admin-made-easy *new*
LINNET 2001-10-23 Adminsitracija mreze na linuxu *new*
LINSAG 2001-10-23 Sistemska adminsitracija linuxa *new*
LINASG 2001-10-23 Linux Administrator's Security Guide *new*
SOLIRH 2001-10-23 Securing and Optimizing Linux Red Hat Edition *new*
LINTLK 1998-02-23 Linux Kernel
LINLKI 2001-10-23 Linux Kernel 2.4 *new*
LINBSG 2001-10-21 Advanced Bash-Scripting Guide *new*
LINLPG 1996-03-29 Linux programiranje
LINMAN 2000-06-08 Linux Manual
The Linux Documentation Project Homepage The Linux Documentation Project Homepage


Broj pristupa od 08.04.1997. je:


[MAIL]E-mail sysadmin:

ivica@afrodita.rcub.bg.ac.yu