Na početak teksta Na kraj teksta Štampanje teksta

Prijavljivanje za početni kurs GSS-a

Prijava za početni kurs GSS-a počinje tek onog momenta kada se to objavi na sajtu ili putem drugih medija.

Prijavljivanje kandidata za učešće na početnom kursu GSS-a vrši se popunjavanjem prijavnog lista i njegovim predavanjem odgovornom licu iz GSS-a. To se može učiniti na jedan od sledećih načina:

Direktna prijava - Prijavljivanje se može obaviti lično od strane kandidata, i to, preuzimanjem, popunjavanjem i predavanjem prijavnog lista na sastanku GSS. Sastanci GSS održavaju se sredom od 20:00 časova u radnoj sali sindikata Zvezdare (ferijalni savez Zvezdare), kod "Vuka", pored Više ekonomske škole, u dvorišnoj zgradi iza Teatra "T", na prvom spratu.

Prijava na uvodnom testu - Prijavljivanje se može obaviti i direktno prilikom dolaska na mesto polaganja uvodnog testa. Kandidati koji su zainteresovani za kurs GSS-a i koji dolaze na polaganje uvodnog testa, mogu se na licu mesta informisati, prijaviti i polagati test. Svi podaci koje kandidat dostavi prilikom prijavljivanja mogu se proveravati. Kandidat je odgovoran za tačnost prijavljenih podataka. Svi prijavljeni kandidati su ravnopravni pre polaganja uvodnog testa.

www.gss.rs